THE KNOWLEDGE

點擊 ↓

Q:黃金跟K金的差別?

A:黃金是24K,K金有分18K、14K、9K,

 

      而黃金的延展性很好和硬度很低,

   

      所以為了要鑲嵌珠寶,並增加硬度,

 

      所以有了K金。

Q:K金為何叫K金?

A:K金=黃金和其他金屬熔煉在一起的合金,

 

     而黃金合金的英文為Karat Gold,所以稱為K金。

Q:K金如何增加硬度?

A:一般會添加銀、鈀金、銅等等。

Q:18K、14K、9K的差別?

A:18K/24K=75%的黃金成分,

 

      所以也叫750,14K/24K=58.5%,

      所以也叫585等等。

Q:為什麼K金有三種顏色?

A:白K金是由黃金+銀/鎳/鋅,

       

      黃K金是由黃金+銀/銅,

       

      玫瑰金是由黃金+銅為主,

       

      而金屬顏色的深淺,

       

      會和調配不同金屬的比例有差有所差異。

1 / 1

Please reload